.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Υπηρεσία World Wide Web: Βελτιώσεις Αρχιτεκτονικής και Εφαρμογή σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/05/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Three Tier Architectures, Security Frameworks, Legacy Systems and WEB Enviroment.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές