.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μωϋσιάδης Ιωάννης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Κυκλώματα CMOS Χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος και Χαμηλής Τάσης Τροφοδοσίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Σχεδίαση VLSI κυκλωμάτων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Αραπογιάννη Αγγελική
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
· Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώματα.
· Τεχνικές σχεδίασης και κυκλώματα ελέγχου VLSI κυκλωμάτων.
· Σχεδίαση VLSI κυκλωμάτων για χαμηλή κατανάλωση ισχύος και χαμηλή τάση λειτουργίας.
· Σχεδίαση διατάξεων-κυττάρων μνήμης και περιφερειακών κυκλωμάτων μνημών.
· Σχεδίαση RF κυκλωμάτων και πομποδεκτών.
· Σχεδίαση αναλογικών και μικτών αναλογικών/ψηφιακών κυκλωμάτων CMOS.

Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές