.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πασκαλής Σαράντης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Εισαγωγή Αποδοτικών Μηχανισμών Υποστήριξης Ποιότητας Υπηρεσίας σε IP Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
  • Επικοινωνίες κινητών
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/02/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εισαγωγή κατάλληλου μηχανισμού που επιλύει τις υπάρχουσες ασυμβατότητες στην ταυτόχρονη χρήση πρωτοκόλλων σηματοδοσίας κινητικότητας και παροχής εγγύησης ποιότητας υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτή η παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε κινούμενους χρήστες που χρησιμοποιούν το Internet ως δίκτυο επικοινωνίας. Η προτεινόμενη λειτουργικότητα επιτρέπει την απρόσκοπτη περιαγωγή των κινητών σταθμών σε όλο το υποδίκτυο πρόσβασης.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές