.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Λουκάς Νίκος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ελεγχος κινητικότητας και διαχείριση πόρων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
  • Επικοινωνίες κινητών
  • Προσομοίωση και αξιολόγηση δικτύων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/10/1999
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές