.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τζαφέρης Φίλιππος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάπτυξη και αξιολόγηση παράλληλων αλγορίθμων και Αλγορίθμων για την αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Εξισορρόπηση Φόρτου Εργασίας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μισυρλής Νικόλαος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1994
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές