.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Δράκος Λ.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Databases in the WEB


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χατζόπουλος Μιχαήλ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα του παγκοσμίου ιστού
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές