.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Σπηλιοπούλου Μ.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Parallel Query Optimisation and Execution in a Parallel and Pipelined Database Environment


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαδίκτυο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χατζόπουλος Μιχαήλ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1992
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εστιάζεται κυρίως στην απόδοση βάσεων δεδομένων. Αυτό με δύο κατευθύνσεις: α)με την ανάπτυξη δομών αποθήκευσης και μεθόδων προσπέλασης και β)με την βελτιστοποίηση εκτέλεσης επερωτήσεων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές