.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Καπόπουλος Δ.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Multidimensional Data Structures


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαδίκτυο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χατζόπουλος Μιχαήλ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εστιάζεται κυρίως στην απόδοση βάσεων δεδομένων. Αυτό με δύο κατευθύνσεις: α)με την ανάπτυξη δομών αποθήκευσης και μεθόδων προσπέλασης και β)με την βελτιστοποίηση εκτέλεσης επερωτήσεων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές