.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τζελέπης Βασίλης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μελέτη πηγών laser ενεργού οπτικής ίνας για συστήματα υψίρρυθμης οπτικής ψηφιακής μετάδοσης με σολιτόνια


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
  • Οπτικοηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές διατάξεις και συστήματα για βιοτεχνολογικές εφαρμογές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1994
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη πηγών laser ενεργού οπτικής ίνας για συστήματα υψίρρυθμης οπτικής ψηφιακής μετάδοσης με σολιτόνια
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές