.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κώνστα Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Παράλληλες Μεθόδοι για την αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Παράλληλη Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με μερικές παραγώγους
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μισυρλής Νικόλαος
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές