.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τζούμας Γεώργιος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Υπολογιστική γεωμετρία για καμπύλα αντικείμενα και Διαγράμματα Voronoi στο επίπεδο


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Υπολογιστική Γεωμετρία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Εμίρης Ιωάννης
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές