.

ΕΠΕΤ: Ένα υψηλής ακρίβειας σύστημα πρόγνωσης καιρού για ναυτιλιακές και άλλες εφαρμογές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μισυρλής Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παραλληλοποίηση του μοντέλου πρόγνωσης καιρού RAMS
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα