.

Δικτυωθείτε – Δράση 2: Νομαρχία Αθήνας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΟΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα