.

Προσεγγισιμότητα και Τοπική Αναζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ζησιμόπουλος Βασίλειος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μελέτη της τραχύτητας των τοπίων προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και στην ανάπτυξη καταλλήλων δομών γειτονιάς για αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα