.

ΕΠΕΤ: Ανάπτυξη ενός υψηλής ακριβειας συστήματος πρόγνωσης καιρού για υπολογιστές υψηλών επιδόσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μισυρλής Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1998
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παραλληλοποίηση του μοντέλου πρόγνωσης καιρού eta. Το μοντέλο είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία στην ΕΜΥ.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα