.

Σχεδίαση και υλοποίηση υψίρρυθμης οπτικής ζεύξης με χρήση σύμφωνων τεχνικών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γ.Γ.Ε.Τ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1989
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1991
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου ήταν η σχεδίαση και η υλοποίηση ψηφιακής οπτικής ζεύξης πολύ υψηλού ρυθμού μετάδοσης με χρήση σύμφωνων τεχνικών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα