.

Ανάπτυξη και Εκτίμηση Παράλληλων Αλγορίθμων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μισυρλής Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1986
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1988
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδίαση και ανάπτυξη παράλληλων επαναληπτικών μεθόδων για την αριθμητική επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα