.

Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γ.Γ.Ε.Τ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη της βασικής υποδομής που είναι απαραίτητη για ένα κατά ISO πιστοποιημένο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο στη γρήγορα αναπτυσσόμενη περιοχή της τεχνολογίας οπτικών ινών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα