.

Διαμόρφωση Εθνικού Προγράμματος Επικοινωνιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σκοπός του έργου ήταν η σύνταξη μιας μελέτης για την πολιτική των τηλεπικοινωνιών, δίνοντας έμφαση σε θέματα ανάπτυξης υποδομής στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογικής σύγκλισης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα