.

Πειραματικό Δίκτυο ADSL για παροχή υπηρεσιών Fast Internet και Πολυμέσων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: OTE
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορούσε την πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών ADSL (Asymmetric Digital subscriber Line) για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον ΟΤΕ. Συγκεκριμένα τη μελέτη των τεχνολογιών xDSL, τη μελέτη αγοράς, τη σύνταξη των προδιαγραφών και απαιτήσεων από πλευράς ΟΤΕ για την αγορά του εξοπλισμού (εξοπλισμός χρήστη, DSLAM, σύστημα διαχείρησης, δρομολογητές, κλπ.), την εγκατάστασή του στους χώρους της Δ/νσης Ε&Α του ΟΤΕ, τον έλεγχο και τη διαδικασία μετρήσεων απόδοσης τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερης κλίμακας πιλοτική εφαρμογή με πραγματικούς χρήστες στις περιοχές της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα