.

Μελέτη και ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος οπτικών επικοινωνιών με κωδικοποίηση σε οπτικό χαοτικό φέρον

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαικό πρόγραμμα IST (FET-OPEN) - OCCULT
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη και ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος οπτικών επικοινωνιών με κωδικοποίηση σε οπτικό χαοτικό φέρον
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα