.

«Θεωρητική και πειραματική μελέτη διατάξεων για αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος βασισμένων σε ενεργές ημιαγωγικές διατάξεις»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST 267
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
«Θεωρητική και πειραματική μελέτη διατάξεων για αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος βασισμένων σε ενεργές ημιαγωγικές διατάξεις»
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα