.

ΗΡΩΝ: Εικονικά Μουσικά Όργανα με Φυσική Μοντελοποίηση,

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ, Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/03/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/08/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός πλαισίου νέων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων που θα επιτρέπουν την υλοποίηση εικονικών μουσικών οργάνων με τη μέθοδο της φυσικής μοντελοποίησης (physical modeling). Τα εικονικά αυτά όργανα δεν θα αποτελούν απλά μόνο μια προσομοίωση των πραγματικών, αλλά θα επιτρέπουν να ελέγχονται από το χρήστη με φυσικό και άμεσο τρόπο, τόσο κατά τη διαδικασία της σύνθεσης του ήχου, όσο και κατά την εκτέλεση ενός μουσικού έργου.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα