.

Εκπαιδευτική Στήριξη Προγράμματος «Δικτυωθείτε», Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΔΕΤ - ΥΠΑΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/12/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/11/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οργάνωση, Συντονισμός και Επιστημονική Υποστήριξη της εκπαίδευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και τις τεχνολογίες διαδικτύου
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα