.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Κατανεμημένες Επαναληπτικές Μέθοδοι για την Αριθμητική Επίλυση της Convection Diffusion Εξίσωσης με εφαρμογή σε Αριθμητικά Μοντέλα Πρόγνωσης Καιρού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μισυρλής Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/03/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η Convection – Diffusion εξίσωση εμφανίζεται σε αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού. Στο παρόν έργο θα αναπτυχθούν παράλληλες μορφές επαναληπτικών μεθόδων για την αριθμητική επίλυσή της και θα συγκριθούν με τις χρησιμοποιούμενες αμέσους μεθόδους.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα