.

ΙΝΤΕROP: Network of Excellence in Interoperability

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τσαλγατίδου Αφροδίτη
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/11/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/10/2006
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.interop-noe.org
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
To ΙΝΤΕROP έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες για καινοτόμο και ανταγωνιστική έρευνα στην περιοχή του interoperability για Επιχειρηματικές Εφαρμογές και Επιχειρηματικό Λογισμικό.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα