.

«Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ και πακέτων λογισμικού».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09/01/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 28/02/1995
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
«Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ και πακέτων λογισμικού» για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας ΤΕΕ με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Λειτουργικό σύστημα MS-DOS, Λειτουργικό περιβάλλον Windows, Επεξεργαστής κειμένου Word 6, Λογιστικό φύλλο Excel 6.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα