.

Προοπτικές ανάπτυξης μιας Περιφερειακής Ηλεκτρικής Αγοράς στην περιοχή των Βαλκανίων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.C. – DGXVII Contract No 4.1041 /E/96-004)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15/09/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 15/08/1997
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη των υφιστάμενων υποδομών των συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς σε έξι Βαλκανικές χώρες και των προοπτικών συγκρότησης μιας Περιφερειακής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Βαλκάνια.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα