.

Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου των Υπουργών των χωρών της Ε.Ε, του Εύξεινου Πόντου και της Μεσογείου με τίτλο « The Impact of Energy projects on the Black and Mediterranean Sea.”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαυράκης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.kepa.uoa.gr, epgsec@kepa.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προετοιμασία διεθνούς συνεδρίου των Υπουργών ενέργειας των χωρών της Ε.Ε, του Εύξεινου Πόντου και της Μεσογείου προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου από ενδεχόμενα θαλάσσια ατυχήματα πετρελαιοφόρου.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα