.

Ολοκληρωμένη Πρόσβαση σε Ιατρικά Δεδομένα μέσω του Διαδικτύου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ιωαννίδης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ειδικός Λογαριασμός ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Προσπέλαση σε βάσεις ιατρικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα