.

Εκτίμηση της επίδρασης των εκπομπών CO2 και των άλλων αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου στις κλιματικές αλλαγές – Σχεδίαση Πληροφοριακού Συστήματος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1996
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του δικτύου μετρήσεων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα