.

“ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ "Διασύνδεση περιβάλλοντος συγγραφής και ανάπτυξης εφαρμογών Multimedia με περιβάλλον παραγωγής CD-ROM"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1993
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μοντέλου διασύνδεσης περιβάλλοντος συγγραφής και ανάπτυξης εφαρμογών Multimedia με περιβάλλον παραγωγής CD-ROM
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα