.

Πιλοτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης απο Απόσταση σε θέματα Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής με χρήση νέων τεχνολογιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στο συγκεκριμένο έργο το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, ανέλαβε τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου. Ομάδα καθηγητών και συνεργατών του τμήματος ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» URL: http://hermes.di.uoa.gr/informatics (login name: demo, password: demo2). Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρείχε το συγκεκριμένο μάθημα με τη μέθοδο της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης από Απόσταση (web-based distance learning) στη διάρκεια του έργου (χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System) TopClass) και συνεχίζει να αξιοποιεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε ως συμπληρωματικό υλικό στο μάθημα Β’ εξαμήνου του τμήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες». Επίσης η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε αξιοποιήθηκε και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικoύ και εκπαιδευτικού λογισμικού για το Διαδίκτυο για τα μαθήματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του τμήματος URL: http://www.di.uoa.gr/architecture (login name: comp-arch, password: di-arch). Πιο συγκεκριμένα, το έργο στο σύνολό του είχε ως πρωταρχικό του στόχο τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών από απόσταση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πτυχιούχων, προ-πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών διαφόρων επιστημονικών ειδικεύσεων και άτομα που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων και χρήσης νέων τεχνολογιών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα