.

Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο ΑΤΜ για Τηλεκπαίδευση και Τηλεϊατρική

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Β΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://atm.ntua.gr/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχοι του προγράμματος ήταν •η διασύνδεση τριών απομακρυσμένων αιθουσών διδασκαλίας και η υλοποίηση ενός δικτύου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση εικονοδιάσκεψης H.323, MPEG2 video και εξυπηρετητών εκπομπής (broadcast) μεταξύ τριών πανεπιστημίων (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ) εντός της μητροπολιτικής περιοχής των Αθηνών •η μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων (MPEG2 και DICOM v.3) από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία των Αθηνών προς 1.τους φορητούς υπολογιστές των ιατρών για διάγνωση, 2.τις αίθουσες διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 3.τα εργαστήρια Επεξεργασίας Σήματος των τριών πανεπιστημίων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα