.

Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων (Δημιουργία Help Desk) στους νομούς Αττικής (Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής) και Βοιωτίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Παιδείας – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ ΚΠΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων των νομών Αττικής (Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής) και Βοιωτίας. To έργο είναι συμπληρωματικό με αντίστοιχες δράσεις άλλων εποπτευόμενων φορέων υλοποίησης (ΦΥ) του ΥΠΕΠΘ σε όλη τη χώρα (συνολικά 12). Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει : 1.Ενίσχυση και παρακολούθηση λειτουργίας 3 ΚΕΠΛΗΝΕΤ 2.Παροχή Τεχνικής Στήριξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3.Εργασίες οργάνωσης Τεχνικής Στήριξης / Εξασφάλιση Συντονισμού To έργο είναι συμπληρωματικό με αντίστοιχες δράσεις άλλων εποπτευόμενων φορέων υλοποίησης του ΥΠΕΠΘ σε όλη τη χώρα (συνολικά 12). Το συνολικό έργο Τεχνικής Στήριξης εκτείνεται σε 12 διακριτές γεωγραφικές περιοχές που όλες μαζί συνθέτουν την ελληνική επικράτεια, υλοποιείται από 12 φορείς υλοποίησης και υποστηρίζεται από ενιαία Διοικούσα και Τεχνική Επιτροπή.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα