.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - GUnet

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μεράκος Λάζαρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΥπΕΠΘ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το Πανεπιστημιακό διαδίκτυο, εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για υποστήριξη νέων υπηρεσιών τηλεματικής. Πιό αναλυτικά: • Δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης σύνδεσης σε όλα τα Ιδρύματα με το INTERNET, παρέχοντας απρόσκοπτη πρόσβαση στις παγκόσμιες πηγές πληροφόρησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές των ΑΕΙ. • Ολοκληρώνει τις επιμέρους υποδομές των Ιδρυμάτων σε κοινό δίκτυο σαν επιστέγασμα των ήδη υπαρχουσών υποδομών και των προγραμματιζόμενων αναβαθμίσεων από τις επιμέρους κάθετες δράσεις δικτύων. • Αναβαθμίζει ριζικά τη μεθοδολογία των Προπτυχιακών Σπουδών με χρήση νέων εφαρμογών τηλεματικής (πολυμέσα, εκπαίδευση από απόσταση). • Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνητικών Προγραμμάτων με σύγχρονες τενολογίες τηλε-εργασίας. Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο θα τονώσει τις ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ του διάσπαρτου έμψυχου επιστημονικού δυναμικού σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. • Εξυπηρετεί την Πρακτική Ασκηση των προπτυχιακών φοιτητών σε τεχνολογίες αιχμής και θα εμπλουτίσει τα Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής. • Υποστηρίζει τις αναγκαίες υπηρεσίες επικοινωνίας των Βιβλιοθηκών των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Γραφείων Διασύνδεσης. Το έργο αποτελεί οριζόντια δράση των 18 AEI της χώρας (η οποία θα επεκταθεί άμεσα και σε ΤΕΙ) που στόχο έχει το σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη πρόσβασης των Ακαδημαϊκών δικτύων σε δικτυακές υποδομές κορμού για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε υψηλές ταχύτητες. Με την υλοποίηση του έργου αναβαθμίζονται και θα επεκτείνονται σε όλα τα Ιδρύματα οι δυνατότητες διασύνδεσης με πολυμέσα και άμεσης διεθνούς επικοινωνίας με το INTERNET.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα