.

Εικονικά Μουσεία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χαλάτσης Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://museums.di.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος και των απαραίτητων εργαλείων για τη διαχείρισή του, μέσα στο οποίο οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να δουν και να χειριστούν εκθέματα των συμμετεχόντων μουσείων. Τα εικονικά εκθέματα θα ήταν προσβάσιμα είτε τοπικά μέσω της εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας είτε μέσω του διαδικτύου.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα