.

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ: Εκπαίδευση – Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τον αυτισμό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://mis.uoa.gr/DesktopDefault.aspx?tabid=34
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του θεσμού της εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, είχε αναλάβει το υποέργο της σχεδίασης και ανάπτυξης γνωσιακής πύλης και εξειδικευμένου λογισμικού στον αυτισμό
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα