.

ΟΤΕ-ABS Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Δικτύου ADSL / ΟΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: OTE
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορούσε την πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών ADSL για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, περιλαμβανομένης και της ψηφιακής τηλεόρασης σε συνεργασία με τη δορυφορική πλατφόρμα του ΟΤΕ . Συγκεκριμένα αφορούσε τη μελέτη των τεχνολογιών xDSL, τη μελέτη αγοράς, τη σύνταξη των προδιαγραφών και απαιτήσεων από πλευράς ΟΤΕ για την αγορά του εξοπλισμού (εξοπλισμός χρήστη, DSLAM, σύστημα διαχείρισης, δρομολογητές, κλπ.), την εγκατάστασή του στους χώρους της Δ/νσης Ε&Α του ΟΤΕ, τον έλεγχο και τη διαδικασία μετρήσεων απόδοσης τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερης κλίμακας τεχνικό οικονομική μελέτη για την υποβολή πρόταση προς τον ΟΤΕ σε σχέση με την τιμολογιακή του πολιτική μέχρι το 2010
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα