.

Μηχανική Ανάκλαση - Διάθλαση Θερμότητα Ηλεκτρισμός Μοντέλα & Άτομα (ΜΑΘΗΜΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γρηγοριάδου Μαρία
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ, Παιδαγωγικό ινστιτούτο
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/03/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών στον Τομέα των Φυσικών Επιστημών με Σύγχρονη Παραγωγή Διδακτικού Υλικού
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα