.

Παράλληλα Εργαλεία Βάσεων Δεδομένων Υψηλών Επιδόσεων για την Επεξεργασία Σχεσιακών Πληροφοριών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/10/1996
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 26/11/1998
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα