.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα στη Θεωρία Δικτύων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κουτσουπιάς Ηλίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/05/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/04/2007
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα