.

Μελέτη Οπτικών Δικτύων Ελευθέρου Χώρου για Ευρυζωνική Πρόσβαση / ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2005
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τα οπτικά δίκτυα ελευθέρου χώρου (Free Space Optical Networks - FSON) αποτελούν μία από τις πολλά υποσχόμενες λύσεις για την ανάπτυξη και υποστήριξη ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών όπως διανομή υψηλής ποιότητας video, τηλεδιάσκεψη (tele-conferencing), μετάδοση ιατρικής εικόνας υψηλής ευκρίνειας κτλ. Τα FSON περιλαμβάνουν ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (wireless access networks) αλλά και δορυφορικά δίκτυα κορμού (satellite backbone networks).
Στα συστήματα FSON η πληροφορία διαμορφώνεται σε ένα οπτικό φέρον και μεταφέρεται ασύρματα με ρυθμούς που μπορούν να φτάσουν αρκετές εκατοντάδες Mb/s. Σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι να μελετηθεί η τεχνολογία FSON ώστε να αποτιμηθεί το κατά πόσο τα δίκτυα αυτά θα μπορέσουν στο μέλλον να προσφέρουν υψηλού ρυθμού πρόσβαση στον τελικό χρήστη. Για τη μελέτη των FSON θα χρησιμοποιηθούν κυρίως αριθμητικά μοντέλα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα οποία θα προσομοιώνουν τη λειτουργία των διαφόρων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δίκτυο FSON.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα