.

Νέες Αρχιτεκτονικές Μονάδων Επεξεργασίας Δεδομένων με Υψηλή Δοκιμαστικότητα και Χαμηλή Κατανάλωση Ισχύος/Ενέργειας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Πασχάλης Αντώνης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάσθηκε στην εύρεση νέων αρχιτεκτονικών για μονάδες επεξεργασίας δεδομένων που να συνδυάζουν υψηλή δοκιμαστικότητα με τη χρησιμοποίηση τεχνικών ενσωματωμένης αυτό-δοκιμής και χαμηλή κατανάλωση ισχύος/ενέργειας.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα