.

Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για την Αυτοδοκιμή των Επεξεργαστών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Πασχάλης Αντώνης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάσθηκε στην ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για την αυτό-δοκιμή των επεξεργαστών που οδηγεί στην παραγωγή ενός σταθερού και προκαθορισμένου συνόλου διανυσμάτων δοκιμής υψηλής απόδοσης, που να μην εξαρτάται από τον τρόπο υλοποίησης των λειτουργικών μονάδων του επεξεργαστή και το μέγεθος των δεδομένων που αυτός επεξεργάζεται.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα