.

Ανασύσταση Αρχαιοτήτων με τη Βοήθεια Γραφικών σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 07/04/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 12/05/1998
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα