.

Προηγμένα Εργαλεία Τεχνολογίας Λογισμικού για τον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Πιστοποίηση Εφαρμογών Υψηλών Επιδόσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κοτρώνης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη προηγμένων Εργαλείων για τον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Πιστοποίηση Εφαρμογών Υψηλών Επιδόσεων, ενοποίηση Grade και Ensemble, και επέκταση με τυπικές μεθόδους.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα