.

Πολυκαναλικός Αισθητήρας Raman για ποσοτική παρακολούθηση της Ρύπανσης του Αέρα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοφάνους Νικηφόρος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαική Ένωση
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 29/06/1994
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 29/06/1997
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πραγματώθηκε ένας πολυκαναλικός αισθητήρας Raman για ποσοτική παρακολούθηση της ρύπανσης του αέρα, σε μια φορητή βάση, και αποτιμήθηκαν οι επιδόσεις σε διάφορα βήματα ως εξής: - Αξιολόγηση της μεθόδου εργασίας με ένα εργαστηριακό setup τριών καναλιών ώστε να σταθμιστούν λεπτομερειακά όλες οι συνιστώσες του προτεινόμενου λειτουργικού πρωτοτύπου για δοκιμές πεδίου. - Ανάπτυξη και παραγωγή των βελτιωμένων συνιστωσών ενός εξα-καναλικού αισθητήρα πολλών αερίων με χρήση νέων τεχνολογιών και κατασκευαστική συγκρότηση των πρωτοτύπων με αυξημένη συνολική απόδοση. - Δοκιμές εργαστηρίου και πεδίου, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και πρακτικότητας της συσκευής για περιβαλλοντική παρακολούθηση, αποτίμηση των δυνατοτήτων για παραπέρα βελτίωση, τεστ συμμόρφωσης προς δεδομένες ντιρεκτίβες και στάνταρτ, εκτίμηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται για μετρήσεις εκπομπής και εισρόφησης, σύγκριση με μεθόδους αναφοράς. Το σύστημα που συγκροτήθηκε και τα ληφθέντα αποτελέσματα αποδείχθηκαν πλήρως ικανοποιητικά.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα