.
Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση (2010) που διενεργείται από το Academic Ranking of World Universities (www.arwu.org), το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το μοναδικό, ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου, Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου που κατατάσσεται στα 100 καλύτερα του κόσμου (www.arwu.org/SubjectCS2010.jsp).