.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΠαλαιότερες Εκδηλώσεις-Σεμινάρια